/
00:00

PRO ZHLÉDNUTÍ ZÁZNAMU Z KONFERENCE SE PŘIHLASTE POMOCÍ TLAČÍTKA "PŘIHLÁŠENÍ" V PRAVÉM HORNÍM ROHU OBRAZOVKY

KE ZHLÉDNUTÍ JE NUTNÉ SE ZDARMA ZAREGISTROVAT. POUŽIJTE EMAILOVOU ADRESU, KTEROU JSTE ZADALI PŘI REGISTRACI. POKUD SE PŘIHLAŠUJETE POPRVÉ, HESLO VÁM BUDE ZASLÁNO AUTOMATICKY NA VÁŠ E-MAIL.

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

jménem České silniční společnosti bych Vás rád pozval na první ze série virtuálních konferencí, které mají za cíl široké odborné veřejnosti představit organizaci PIARC, které je Česká republika, resp. Československo členem již od roku 1921. Cílem těchto setkání je představit činnost Světové silniční asociace, její odborné zaměření, ale i aktivní účast našich zástupců v technických výborech a to se zaměřením na problematiku v konkrétních regionech naší republiky.

Úvodní konference,která se koná za podpory Jihomoravského kraje, proběhne 19.5. od 10:00. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje pan Mgr. Jan Grolich a pan poslanec České republiky Mgr. Jiří Mihola.

Velice nás těší, že odborná témata zaštítily Brněnské komunikace a Centrum dopravního výzkumu, obě úzce spojené s Jihomoravským krajem a problematikou dopravní infrastruktury tohoto kraje.

Naším cílem je nejen seznámit odbornou veřejnost s činností PIARCu, jejími konkrétními projekty, organizací, ale v rámci těchto regionálních setkání i s dopravní infrastrukturou regionů, kterou budeme chtít prezentovat účastníkům XXVII. Světového silničního kongresu, který se uskuteční v roce 2023 v Praze.

Doufáme, že tato virtuální akce bude mít další pokračování a v tzv. hybridní podobě, kdy nám bude umožněno se setkat v tváři tvář a opětovně zakusit reálnou diskusi. Zvu Vás srdečně na 1. virtuální setkání zaměřené na PIARC a regiony a to díky podpoře politické reprezentace, odborných společností a firem reprezentujících Jihomoravský kraj.

Petr Mondschein
předseda České silniční společnosti

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
TYTO AKTIVITY PROBÍHAJÍ ZA PODPORY:
 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Podvýbor pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
PROJEKT WRC JE PODPOROVÁN
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Vysoké učení technické v Brně
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Univerzita Pardubice
 • Technologická agentura ČR
 • Hospodářská komora ČR
 • Česká agentura pro standardizaci
 • Hlavní město Praha
 • Prague Convention Bureau
 • Agentura cestovního ruchu ČR
PRVNÍ ZE SÉRIE KONFERENCÍ PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU A ZA ÚČASTI
Foto
HEJTMANA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
MGR. JANA GROLICHA
Foto
A POSLANCE
ČR MGR. JIŘÍHO MIHOLY